logo-indoor@2x.png

+

ebalans.png

Indoor Energy förvärvar
Värmebalans

Indoor Energy:s starka utveckling fortsätter och vi förstärker vårt erbjudande genom förvärvet av specialist-företaget Värmebalans. Värmebalans VD Mikael Lundberg är den person i Sverige som är absolut bäst inom injusteringar av värmesystem och affären stärker både Indoor och Värmebalans.

Indoor Energy och Värmebalans har haft ett långt partnerskap och genomfört flera gemensamma projekt de senaste åren. Gemensamt skapar vi ett starkare erbjudande till befintliga och nya kunder. Samtidigt kommer vi också att kunna växla ut på Mikaels kompetens genom att utveckla personalen i båda företagen. Mikael har en unik kunskap om fasta injusteringar genom EMA-Nippeln – ett sätt att säkerställa att systemet fortsätter att vara energieffektivt i över 20 år.


På frågan om varför Mikael väljer Indoor Energy svarar han:

 

– Indoor Energy är unika med sitt erbjudande och sin höga kompetens med över 25 specialister inom alla fackområden. Genom ett tydligt fokus på service av kyla, värme, ventilation och styr & reglerteknik skapar det ett unikt erbjudande och högt kundvärde, samtidigt som man hela tiden helhjärtat utvecklar personalen både tekniskt och som individer. Detta är något jag verkligen vill vara en del av.  

Värmebalans stärker vår position


Fastighetsbranschen förändras och energi- och miljökraven ökar i snabb takt. Efterfrågan på energieffektiva lösningar och kraven på en högre och smartare servicenivå ökar likväl. Indoor Energy har utvecklat en metod som sänker både energiförbrukning och kostnader för fastighetsägare.

– För Indoor är detta ytterligare en tjänst som sänker energiförbrukningen samtidigt som inomhusklimatet och upplevelsen för dem som vistas i lokalerna förbättras. Vår vision är att våra kunder har det energieffektivaste fastigheterna och detta är ytterligare en pusselbit i det erbjudandet, säger Mats Bjelkevik, VD på Indoor Energy.

Kontakt:

Mikael Lundberg (VD Värmebalans)

070-943 93 93

mikael.lundberg@indoor.se

Indoor i sociala medier:

 

MÖJLIGHETEN

Radiatorsystemet som är i obalans medför att lägenheterna är för kalla eller för varma. Detta resulterar i hög energiförbrukning och hög felanmälningsfrekvens.

 

Ett värmesystem i balans är en grundförutsättning för effektiv energioptimering och god inomhuskomfort. Normalt väljs 21 grader som normvärde. Varje grads ökande medeltemperatur innebär mellan 5-7 % ökad energiförbrukning.

 

VÄRMeBALANS har över 30 års erfarenhet att balansera värmesystem. Vi utför ALLA typer av balansering av värmesystem antingen genom att använda radiatorventiler eller genom vår emanippel. ALLTSÅ: Vi gör alla typer av injusteringar.

 

Balansering med emanippeln innebär att det ger er ett värmesystem som är hållbart under många år och ger en lång energibesparing. Genom balansering av värmesystemet med emanippel, säkerställs att värmesystemet blir drift- och sabotagesäkert. Obehöriga kan inte förändra balanseringen. 

 

Vår emanippel, en unik radiatornippel som balanserar flödet i vattenburna värme- och kylsystem för optimal komfort och driftsekonomi. 

 

emanippeln är idag installerad i över 500 000 radiatorer. Våra kunder värdesätter att inga obehöriga kan förändra balanseringen och det ger dem en garanterad besparing i många år. Vid en balansering på radiatorer är det viktigt att alltid uppnå rätt flöde. 

 

Balansering med emanippel innebär att allt flöde garanterat går igenom strypningen utan risk för sidoflöde då det är en helt solid mässingsprodukt utan gummidetaljer. Det finns 105 olika Kv-värden till emanippeln. 

 

Efter utförd balansering utförs en funktionskontroll där vi kontrollerar energiuttagen samt aktuella rumstemperatur i syfte att säkerställa en så jämn inomhustemperatur som möjligt. Sammantaget innebär detta för att inomhuskomfort och energibesparingar kan bli bestående under hela värmesystemets livslängd. 

ANALYS

Vi besöker er fastighet och gör en analys på alla energislag. Detta kan vara värme, el, ventilation eller vattenkostnader.

GENOMFÖRANDE

Därefter får du åtgärdsförslagen 

presenterade med en beräknad besparing och investeringskostnad. När vi är överens, genomför vi balansering av värmesystemet, ser över ventilationen.

UPPFÖLJNING

Och vi följer upp! För att säkerställa att vi når våra mål från analysen så styr vi och följer upp energianvändningen.

Vi vet att nöjda kunder är vår framtid.

1. ANALYS

2. TRYCKFALLSBERÄKNING

3. INSTALLATION

4. KONTROLL

5. DOKUMENTATION

6. UPPFÖLJNING

OM VÄRMEeBALANS

ALLA VET ATT VI BEHÖVER SPARA ENERGI MEN VILL OCKSÅ HA EN SKÖN KOMFORT

 

Under de år vi verkat har vår emanippel varit den produkt som genomgående gjort jobbet. Men vi har varit nyfikna och använt de nya kunskaper och produkter som kommit fram på marknaden, men aldrig utan övertygelsen om att det varit det bästa. Det innebär att vi gör alla typer av injusteringar.

 

Dessa fantastiska nipplar har vi under drygt tjugo års tid installerat i fler än 2000 fastigheter och givit fastighetsägarna en lägre energianvändning på mellan 10 - 30%.

 

Och inte nog med det. Hyresgästerna har fått en bättre komfort eftersom hela fastigheten justeras via dessa nipplar så att rätt mängd värme kommer till rätt del av huset.

På så sätt skapas bättre komfort, lägre energiförbrukning och det kanske allra bästa: Systemet är hållbart och förändras inte över tiden, förbättrar komforten och naturligtvis, spar pengar.

 

Vi ser även till att ventilationen i fastigheten rimmar med de krav och de besparingar som naturligt kan göras. Allt för att skapa en bättre och mer hållbar energianvändning. Bra för dig och bra för hela världen.

DET ÄR VI SOM ÄR GRUNDEN I VÄRMeBALANS
 

REFERENSER

HITTILLS HAR VI HJÄLPT ÖVER 70 000 LÄGENHETER.

NU ÄR VI REDO FÖR DIG

Utan våra kunder och våra utmaningar är vi just ingenting.

Under alla år vi verkat har det varit vår drivkraft - att våra kunder får en betydande besparing på sin energiåtgång. Ofta har vi sett sambandet mellan flera olika system som inte uppdaterats eller justerats och som kommit att "läcka" energi helt i onödan. Det är här vår bredd på kunskap och erfarenhet kommer in.

 

Vi har sett så många system och vi drivs hela tiden av att hjälpa till att spara.

 

30

år av erfarenheter
lägenheter injusterade

70 000

energibesparing

10-30%

105

olika Kv-värden
till emanippeln
 

STRAX UTANFÖR JÖNKÖPING FÖDS emanippeln

 

På det tidiga sextiotalet var Evald Lundberg anställd hos Arne Johansson och Curt Hammarstedt som ägde ARCU-fabriken och de tillverkade radiatorventiler. Evald och Curt utformade en 1-rörsventil och skapade beräkningsformler för ”1-rörsystem”. Detta blev starten för balansering av värmesystem och under hela sjuttio och åttiotalet förfinas detta men kvar ligger tanken hur man skulle kunna justera dessa ”en gång för alla”

 

En bilresa sent en natt i Småland med Evald och sonen Mikael kom att lösa detta. Strax utanför Jönköping föds så ”emanippeln” Tanken var att nipplar med olika dimensioner och utan rörliga detaljer skulle kunna balansera värmesystemet så att rätt värme fanns i önskat utrymme, då utan att man behövde efterjustera eller hantera under tiden. Systemet verkade över tiden och kunde inte störas lokalt eller saboteras. Detta är grunden i VÄRMeBALANS

 

Allt för att våra smarta lösningar ska hjälpa vår planet att hantera energifrågan.

 
nipplar VB.jpg

MÖJLIGHETEN

Radiatorsystemet som är i obalans medför att lägenheterna är för kalla eller för varma. Detta resulterar i hög energiförbrukning och hög felanmälningsfrekvens.

 

Ett värmesystem i balans är en grundförutsättning för effektiv energioptimering och god inomhuskomfort. Normalt väljs 21 grader som normvärde. Varje grads ökande medeltemperatur innebär mellan 5-7 % ökad energiförbrukning.

 

VÄRMeBALANS har över 30 års erfarenhet att balansera värmesystem. Vi utför ALLA typer av balansering av värmesystem antingen genom att använda radiatorventiler eller genom vår emanippel. ALLTSÅ: Vi gör alla typer av injusteringar.

 

Balansering med emanippeln innebär att det ger er ett värmesystem som är hållbart under många år och ger en lång energibesparing. Genom balansering av värmesystemet med emanippel, säkerställs att värmesystemet blir drift- och sabotagesäkert. Obehöriga kan inte förändra balanseringen. 

 

Vår emanippel, en unik radiatornippel som balanserar flödet i vattenburna värme- och kylsystem för optimal komfort och driftsekonomi. 

 

emanippeln är idag installerad i över 500 000 radiatorer. Våra kunder värdesätter att inga obehöriga kan förändra balanseringen och det ger dem en garanterad besparing i många år. Vid en balansering på radiatorer är det viktigt att alltid uppnå rätt flöde. 

 

Balansering med emanippel innebär att allt flöde garanterat går igenom strypningen utan risk för sidoflöde då det är en helt solid mässingsprodukt utan gummidetaljer. Det finns 105 olika Kv-värden till emanippeln. 

 

Efter utförd balansering utförs en funktionskontroll där vi kontrollerar energiuttagen samt aktuella rumstemperatur i syfte att säkerställa en så jämn inomhustemperatur som möjligt. Sammantaget innebär detta för att inomhuskomfort och energibesparingar kan bli bestående under hela värmesystemets livslängd. 

ANALYS

Vi besöker er fastighet och gör en analys på alla energislag. Detta kan vara värme, el, ventilation eller vattenkostnader.

GENOMFÖRANDE

Därefter får du åtgärdsförslagen 

presenterade med en beräknad besparing och investeringskostnad. När vi är överens, genomför vi balansering av värmesystemet, ser över ventilationen.

UPPFÖLJNING

Och vi följer upp! För att säkerställa att vi når våra mål från analysen så styr vi och följer upp energianvändningen.

Vi vet att nöjda kunder är vår framtid.

KONTAKTA OSS

OFFERTFÖRFRÅGAN

Maila dina uppgifter, gärna med telefonnummer så kontaktar vi dig omgående.

HUVUDKONTOR

VÄRMeBALANS

BOX 66 - 581 02 Linköping

TELEFON: 0709 43 93 93 växel: 013 29 98 90 

info@varmebalans.se

ATT FRÅGA KOSTAR INGET.
RING MIKAEL PÅ: 0709 43 93 93

Klart! Meddelandet mottaget.